La fertilitat química dels sòls

vicia sativa
Introduir adobs verds de lleguminoses ens pot fixar quantitats importants de nitrogen. A la foto, un camp de veça. Font: Elaboració propia

Dins de la sèrie d’entrades sobre la fertilitat de sòls, avui abordem el tema de la fertilitat química.
Tradicionalment a procurar que les plantes disposessin dels nutrients necessaris per a créixer i donar collites abundants li dèiem fertilitat, de forma genèrica. Però ja hem anat veient que aquesta és una visió molt limitada de la fertilitat d’un sòl, i amb practiques basades simplement en el treball del sòl i la aportació de fertilitzants minerals està demostrat que la productivitat i salut dels nostres sòls minva amb els anys.
Però si analitzem la fertilitat en els seus tres vessants (física, química i biològica), llavors la química sí que podem dir que és la capacitat d’un sòl de posar a disposició de les plantes els nutrients necessaris i en formes assimilables per al seu correcte desenvolupament. Continua llegint «La fertilitat química dels sòls»