El cultiu de fruiters: Necessitats d’hores fred

Les pomeres tenen altes necessitats d'hores fred
Les pomeres tenen altes necessitats d’hores fred. Font: Elaboració pròpia

La majoria d’espècies d’arbres fruiters son de fulla caduca. Segueixen aquesta estratègia d’adaptació per sobreviure al fred rigorós de l’hivern. Els arbres fruiters desperten del respòs hivernal quan han acumulat una certa quantitat del que es coneix com a hores fred. A grans trets, les hores fred seria el sumatori d’hores que l’arbre ha estat per sota d’una temperatura, que en la majoria de sistemes de càlcul s’aproxima als 7ºC.
En el procés d’adaptació al clima de les zones de cultiu dels fruiters, podriem dir que han après a predir l’arribada de la primavera i la fi de les glaçades amb aquest càlcul d’hores fred.

Els fruiters necessiten d’aquestes hores fred per tal d’oferir una brotació i floració correctes. I aquesta característica condiciona les zones geogràfiques i els microclimes on es poden fer unes espècies o altres de fruiters.

Continua llegint «El cultiu de fruiters: Necessitats d’hores fred»