Adobs verds (I)

L’ús d’adobs verds és de vital importància per al manteniment de la fertilitat del sòl, ja sigui física, química o biològica.

Introduir els adobs verds en la rotació de cultius és beneficiós per al control de males herbes, reduir la pressió de plagues i malalties, augmentar la matèria orgànica i per tant la retenció d’aigua i nutrients, i finalment, reduir l’erosió i protegir el sòl.

La barreja de llavors s’ha d’escollir en funció dels següents paràmetres:

· Tipus de sòl
· Disponibilitat d’aigua
· Clima de la zona
· Època de l’any
· Efecte beneficiós que es vulgui potenciar
· Fixació de nitrogen
· Augment de la matèria orgànica
· Control de males herbes
· Reducció de la pressió de plagues i malalties

Els adobs verds es basen en la confecció de barreges utilitzant diferents proporcions de les següents famílies de cultius:

Gramínies: Interessen per la seva producció de matèria seca i pel seu abundant sistema radicular, que deixa la terra en bones condicions pel treball i cultius posteriors. Aprofiten nitrogen que, si no hagués coberta vegetal, es podria lixiviar, fixant-ho en forma de matèria seca que en descompondre’s s’incorporarà a l’humus estable del sòl.

Lleguminoses: Són la família estrella dels adobs verds, ja que són l’única família capaç de fixar nitrogen atmosfèric mitjançant relacions simbiòtiques amb bacteris que s’instal·len en la rizosfera d’aquestes plantes. Tradicionalment s’usaven dins de la rotació abans de la plantació d’un cereal perquè aquest pogués trobar el nitrogen necessari per al desenvolupament del cultiu.

Crucíferes: Les crucíferes ens ofereixen cultius de ràpid creixement i de potent sistema radicular. S’implanten ràpid asfixiant a les males herbes, les seves profundes arrels són capaces d’absorbir els nutrients dels horitzons més profunds del sòl que, una vegada descompost el cultiu, estaran disponibles per al següent. És el que es coneix com a “bombament de nutrients”.

Sobre els adobs verds cal precisar que els seus beneficis s’obtenen si, una vegada desenvolupat el cultiu i abans de la seva floració, els seguem, els deixem assecar i els incorporem superficialment al sòl. El moment de sega és important. A mesura que l’abonament verd avança en el seu desenvolupament, augmenta la quantitat de lignines i aquest “s’endureix”.

Una major quantitat de lignina aportarà més humus estable, però el procés de descomposició serà mes lent i, per tant, els nutrients trigaran més a estar disponibles per al següent cultiu, però el seu efecte serà més dilatat en el temps.
Si volem “activar” la nostra terra, els incorporarem abans de la floració, quan la matèria orgànica resultant serà de fàcil assimilació i descomposició, donant aliment fàcil als microorganismes del sòl i augmentat la seva població.

Generalment, per complir la seva funció dins de la rotació de cultius d’una parcel·la ja en producció, se seguen propers a la seva floració, que és el moment en el qual l’equilibri entre biomassa fàcilment descomposable i teixits semi lignificats és òptim.

Una vegada segats, es deixaran assecar uns dies en el mateix sòl on es van a incorporar. La durada de l’assecat és variable en funció de les condicions ambientals. Si el temps és sec i ventós el procés d’assecat és més ràpid. L’objectiu és que en incorporar-los ja hagin perdut bona part de l’aigua que contenien. Així són mes assimilables per al sòl

Cada espècie que us oferim a agrorganics té anotada la combinació que li és favorable i les seves densitats de sembra, ja sigui sola o acompanyada. No dubteu a consultar-nos més aspectes sobre densitats de sembra, moments de la mateixa i les combinacions més idònies. Des d’agrorganics us acompanyarem en la gratificant empresa d’implantar un abonament verd, veure com creix i cobreix el terreny i incorporar-ho sabent que gens es perd i que recuperarem el nostre esforç en forma de futures collites, més sanes i abundants.

Podeu adquirir llavors d’adobs verds a la secció d’adobs verds de la nostra botiga.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *