Adobs verds: La mostassa blanca (sinapsis alba)

mostassa
Mostassa blanca (sinapsis alba)

La mostassa blanca (sinapsis alba) es una crucífera molt usada com a adob verd principalment pel seu ràpid creixement. Podem incorporar-la en 1,5 o 2 mesos, quan ja te un volum important. A partir d’aquest moment, el ritme de creixement es redueix molt. Aporta una gran quantitat de matèria seca, ja que acaba fent unes tijes considerables, i pel seu ràpid creixement, ofega totalment qualsevol mala herba.A agrorganics hem documentat tot el procés de creixement d’aquest adob verd, per compartir-lo amb vosaltres. Continua llegint «Adobs verds: La mostassa blanca (sinapsis alba)»

Adobs verds (I)

L’ús d’adobs verds és de vital importància per al manteniment de la fertilitat del sòl, ja sigui física, química o biològica.

Introduir els adobs verds en la rotació de cultius és beneficiós per al control de males herbes, reduir la pressió de plagues i malalties, augmentar la matèria orgànica i per tant la retenció d’aigua i nutrients, i finalment, reduir l’erosió i protegir el sòl.

La barreja de llavors s’ha d’escollir en funció dels següents paràmetres:

· Tipus de sòl
· Disponibilitat d’aigua
· Clima de la zona
· Època de l’any
· Efecte beneficiós que es vulgui potenciar
· Fixació de nitrogen
· Augment de la matèria orgànica
· Control de males herbes
· Reducció de la pressió de plagues i malalties

Continua llegint «Adobs verds (I)»