Cobertes vegetals en agricultura ecològica

Coberta vegetal en verger ecològic

L’ús de cobertes vegetals en el maneig de finques ecològiques de fruiteres, vinya o olivar (llenyoses) és una tècnica cada vegada més estesa. Són molts els beneficis que s’obtenen, que compensen àmpliament la inversió en llavor i treball que comporta la implantació de la coberta.

Les finques de fruiteres d’agricultura ecològica tenen la particularitat que es planten normalment en files, i es deixen carrers per al pas de la maquinària. Aquests carrers no han de ser un mer espai de trànsit, sinó sòl viu que albergui biodiversitat i sota el qual es desenvolupen els sistemes radiculars dels nostres fruiters. Són les reserves d’aigua i nutrients que utilitzaran els nostres arbres, per la qual cosa hem d’invertir en la seva correcta gestió i protecció.

Continua llegint «Cobertes vegetals en agricultura ecològica»

La fertilitat química dels sòls

vicia sativa
Introduir adobs verds de lleguminoses ens pot fixar quantitats importants de nitrogen. A la foto, un camp de veça. Font: Elaboració propia

Dins de la sèrie d’entrades sobre la fertilitat de sòls, avui abordem el tema de la fertilitat química.
Tradicionalment a procurar que les plantes disposessin dels nutrients necessaris per a créixer i donar collites abundants li dèiem fertilitat, de forma genèrica. Però ja hem anat veient que aquesta és una visió molt limitada de la fertilitat d’un sòl, i amb practiques basades simplement en el treball del sòl i la aportació de fertilitzants minerals està demostrat que la productivitat i salut dels nostres sòls minva amb els anys.
Però si analitzem la fertilitat en els seus tres vessants (física, química i biològica), llavors la química sí que podem dir que és la capacitat d’un sòl de posar a disposició de les plantes els nutrients necessaris i en formes assimilables per al seu correcte desenvolupament. Continua llegint «La fertilitat química dels sòls»

Adobs verds: La mostassa blanca (sinapsis alba)

mostassa
Mostassa blanca (sinapsis alba)

La mostassa blanca (sinapsis alba) es una crucífera molt usada com a adob verd principalment pel seu ràpid creixement. Podem incorporar-la en 1,5 o 2 mesos, quan ja te un volum important. A partir d’aquest moment, el ritme de creixement es redueix molt. Aporta una gran quantitat de matèria seca, ja que acaba fent unes tijes considerables, i pel seu ràpid creixement, ofega totalment qualsevol mala herba.A agrorganics hem documentat tot el procés de creixement d’aquest adob verd, per compartir-lo amb vosaltres. Continua llegint «Adobs verds: La mostassa blanca (sinapsis alba)»

Adobs verds (I)

L’ús d’adobs verds és de vital importància per al manteniment de la fertilitat del sòl, ja sigui física, química o biològica.

Introduir els adobs verds en la rotació de cultius és beneficiós per al control de males herbes, reduir la pressió de plagues i malalties, augmentar la matèria orgànica i per tant la retenció d’aigua i nutrients, i finalment, reduir l’erosió i protegir el sòl.

La barreja de llavors s’ha d’escollir en funció dels següents paràmetres:

· Tipus de sòl
· Disponibilitat d’aigua
· Clima de la zona
· Època de l’any
· Efecte beneficiós que es vulgui potenciar
· Fixació de nitrogen
· Augment de la matèria orgànica
· Control de males herbes
· Reducció de la pressió de plagues i malalties

Continua llegint «Adobs verds (I)»