Tractaments de tardor i hivern en fruiters de producció ecològica

A la tardor i a l’hivern és el moment d’aplicar els tractaments preventius als fruiters de fulla caduca.

Ramillet de cirerer en parada hivernal

El que busquem és protegir l’arbre de l’entrada de inòcul de bacteris i fongs per les petites ferides que deixen les fulles en caure, per una banda, i per l’altre reduir les formes hivernants de plagues i fongs, que passen els freds en qualsevol racó protegit de tronc, branques o borrons. Continua llegint «Tractaments de tardor i hivern en fruiters de producció ecològica»

Fungicides en base de coure

Alguns fongs poden fer estralls als nostres cultius. Disposem d’eines per controlar-los, però sabem con funcionen i com es fan servir? Avui parlarem dels fungicides en base coure.

Els compostos cúprics ténen activitat com a fungicides i com a bactericides. S’ha de dir, però, que la seva activitat com a fungicida no es curativa, sinó preventiva. Evita la propagació del fong i les noves infeccions.

Actuen atacant les espores de fongs com el míldiu, la antracnosi o  la alternària. Però principalment s’usen per a preveure atacs de míldiu. Interfereixen en molts processos cel-lulars de les espores dels fongs, fent-les inviables. La diversitat de interferències en les funcions cel-lulars fa que es consideri un principi actiu poc susceptible de generar resistències. Malgrat tot, i com sempre, se n’ha de minimitzar l’us a l’estrictament necessari. No hem d’oblidar que es tracta d’un metall pesant, i que tan bon punt es trobin alternatives amb la mateixa eficàcia, la intenció des dels estaments europeus regulatoris  es la d’anar limitant cada cop més el seu ús en agricultura ecològica. Continua llegint «Fungicides en base de coure»