Fungicides en base de coure

Alguns fongs poden fer estralls als nostres cultius. Disposem d’eines per controlar-los, però sabem con funcionen i com es fan servir? Avui parlarem dels fungicides en base coure.

Els compostos cúprics ténen activitat com a fungicides i com a bactericides. S’ha de dir, però, que la seva activitat com a fungicida no es curativa, sinó preventiva. Evita la propagació del fong i les noves infeccions.

Actuen atacant les espores de fongs com el míldiu, la antracnosi o  la alternària. Però principalment s’usen per a preveure atacs de míldiu. Interfereixen en molts processos cel-lulars de les espores dels fongs, fent-les inviables. La diversitat de interferències en les funcions cel-lulars fa que es consideri un principi actiu poc susceptible de generar resistències. Malgrat tot, i com sempre, se n’ha de minimitzar l’us a l’estrictament necessari. No hem d’oblidar que es tracta d’un metall pesant, i que tan bon punt es trobin alternatives amb la mateixa eficàcia, la intenció des dels estaments europeus regulatoris  es la d’anar limitant cada cop més el seu ús en agricultura ecològica.

La normativa actual de producció ecològica limita l’us de coure metall a un màxim de 6 Kg per hectàrea i any. Es considera bastant respectuós amb la fauna auxiliar, però hem d’anar amb cura amb les aplicacions prop de cursos d’aigua, ja que pot ser tòxic per a la fauna aqüícola.

Formulacions i el seu ús

Al mercat principalment trobarem òxids i sals:

Òxids

Aqui trobarem els òxids i hidròxids. Tenen una solubilitat alta i un potencial d’ionització alt. Una solubilitat alta vol dir que el coure actuarà de forma ràpida (per contra, poc persistent en el temps), i un potencial d’ionització alt, vol dir que la cessió d’ions coure serà alta i per tant, té un major poder d’actuació.

Sals

Aqui trobem, principalment, sulfats i oxiclorurs.

Sulfats

Bàsicament parlem del sulfat cuprocàlcic o més conegut com a caldo bordelès. La seva concentració en coure es menor que en els altres formulats. La solubilitat es considera mitjana (no tant alta com els òxids, però major que els oxiclorurs) i el potencial d’ionització es també mitjà.

És més econòmic que la resta, però les concetracions també han de ser més altes que amb la resta de formulats.

El recomanem per a aplicacions fora de la època de màxim rendiment dels cultius, i sobretot, en tractaments entre collita i floració en fruiters de fulla caduca.

A la nostra botiga podeu trobar el caldo bordelès en format 1Kg.

Oxiclorurs

És la formulació més utilitzada. La solubilitat es considera baixa, per tant, l’efecte protector de l’aplicació es mes llarg, i alhora, el potencial d’ionització es alt, cosa que significa que la disponibilitat d’ió coure es alta.

La recomanem per al control de fongs i bacteriosis durant tot el període del cultiu.

A la nostra botiga podeu trobar BELTASUR 500 (oxiclorur de coure 50% p/p) en forma de pols mullable (WP) en format de 40gr, que incorpora una cullereta dosificadora, i en format 1Kg, per a explotacions grans

Alhora, i en la mateixa concentració, teniu sobres per a 5l i per a 750ml de preparat, de la casa BATLLE. Aquest format es ideal per a horts petits o per a horts urbans.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *