La Tuta absoluta (I): Aproximació a la plaga

Combatre la plaga de tuta absoluta
Photo 1: ADULT DE TUTA ABSOLUTA

 

Moltes persones ens han consultat sobre com tractar la temuda TUTA absoluta en plantacions de tomaqueres. És per això que hem decidit fer aquesta entrada al bloc.

Com no ens cansarem de repetir, en agricultura ecològica el primer pas a fer és conèixer la biologia de la plaga, i així, un cop presentats, ja ens podem barallar.

 

 

 

 

Quatre conceptes sobre la biologia de l’insecte

És una plaga importada, de fet arriba no fa gaires anys a Espanya procedent de sud-amèrica. Com succeeix en la majoria de plagues que vénen de fora, els primers anys va causar estralls, ja que els depredadors naturals necessiten un temps d’adaptació a una nova espècie susceptible de ser font d’aliment.

La TUTA absoluta es un lepidòpter molt petit en estat adult (entre 7mm i 10mm). És d’hàbit nocturns, però el veurem en vols erràtics a ultima hora del dia o a primera del matí.

És molt prolífica. Cada femella pot posar més de 200 ous, dels quals aprox. un 50% arriben a desenvolupar-se. Això, unit a que amb temperatures de 25ºC el cicle (ou, larva, pupa, adult) es pot completar en poc menys d’un mes, fa que si no es fa un seguiment acurat es poden patir danys greus amb facilitat.

Espècies afectades

La espècie més afectada són les tomaqueres  però també pot afectar, amb molta menys virulència,  a altres solanàcies com l’albergínia, la patata o males herbes de la mateixa família com Solanum nigrum.

Danys

Combatre la plaga de tuta absoluta
Photo 2: Dany característic a fulla

El dany el provoquen les larves, que s’alimenten de fulles, brots i fruits. Els danys en fulla i en fruit son els més característics de cara a la identificació. L’entrada a fruits sovint es dona quan  encara no són madurs, amb orificis de 1mm aprox. preferentment a prop del peduncle per on entra la larva per alimentar-se (la mida és determinant per diferenciar-la d’un atac de Helicoverpa armigera, la nostra cuca autòctona del tomàquet, que fa orificis molt mes grans). En tiges fa galeries que malmeten brots tendres i poden afectar al desenvolupament normal de la planta.

Control

El control de tuta absoluta es un exemple d’èxit de les tècniques ecològiques respecte a les convencionals. Els primers anys de detecció de la plaga, els fabricants de fitosanitaris químics van plantejar un itinerari de tractaments amb multitud de principis actius totalment irracional. Era, de nou, una estratègia de matar, matar i matar sense tenir en compte res mes.

Amb poc temps es va començar a documentar que els danys en explotacions ecològiques, que utilitzaven seguiment de poblacions, tractaments oportuns amb Bacillus thuringiensis i foment de  la biodiversitat, eren molt menors i el control molt més efectiu. Fins al punt que, com altres cops ha passat (p.e confusió sexual + Bacillus thuringiensis en corc del raïm), l’agricultura convencional va acabar adoptant les tècniques de l’agricultura ecològica per lluitar contra la plaga de la TUTA abosoluta.

I quina va ser la clau?

La clau la trobem en cuidar i respectar la fauna auxiliar, fomentant-ne la presencia i aplicant productes que no interfereixin en la seva tasca.

Els mírids van passar a ser protagonistes en el control biològic de la plaga de TUTA absoluta. Bàsicament estem parlant de Macrolophus caliginosus i Nesidiocoris tenius. Són depredadors d’ous i larves acabades de néixer de tuta absoluta. En cultiu en hivernacles, la seva implantació s’ha convertit en una eina essencial per al control biològic de TUTA absoluta.

Aquests mírids seran fàcils de trobar en parcel·les en ecològic a l’aire lliure on es cuidi la biodiversitat.

Ara que ja coneixem una mica la biologia de la plaga, ja estem en condicions de plantejar una estratègia per a la prevenció i control.

Aquesta estratègia passarà per:

1.-Fomentar la biodiversitat

2.-Mesures culturals

3.-Monitorització de poblacions d’adults de tuta (trampes delta) + presencia de mírids (ocular)

4.-Aplicacions de Bacillus thuringiensis var. Kurstaki segons evolució poblacions

5.-Captura massiva per a disminuir poblacions

Tot aquest itinerari, que només fa servir productes permesos per a producció agrària ecològica, permeten tenir un bon control d’aquesta plaga.

En la propera entrada sobre la tuta absoluta desenvoluparem punt per punt la tècnica que proposem per al seu control.

Credits Photo1:

Author(s): Marja van der Straten, NVWA Plant Protection Service, Netherlands

Source: IPM images

Credits Photo2:

Elaboració pròpia

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *