Virus de la granulosis per al control ecològic de carpocapsa

Pomes sanes
Pomes sanes

Com hem vist en entrades anteriors, Cydia pomonella o Carpocapsa és una de les plagues clau (per no dir la principal) del cultiu ecològic de pomeres, nogueres o codonys .

Analitzàvem també la seva biologia i els mètodes ecològics de control. Avui aprofundirem en el funcionament d’un recurs molt interessant de conèixer i que ens pot ser de gran ajuda en el control ecològic de carpocapsa com és el virus de la granulosi o Granulovirus.
 
 
 

Que és el virus de la granulosi o Granulovirus (CpGV)?

El virus de la granulosi és un virus que de forma natural afecta Carpocapsa (Cydia pomonella) i a Grafolita (Cydia molesta) però amb incidències molt baixes. Un cop detectat, ràpidament es va plantejar la possibilitat d’aïllar-lo, reproduir-lo i usar-lo com a tècnica de control biològic d’aquestes plagues.

El seu ús es va generalitzar per al control ecològic de carpocapsa en plantacions de pomeres de tot el món.
 

Com funciona el virus de la granulosi contra carpocapsa?

Un cop les larves de carpocapsa ingereixen partícules del virus de la granulosi, aquestes entren en cèl·lules sanes. Un cop dins, modifiquen el seu ADN i les posen a fabricar rèpliques del virus de manera massiva. Quan la cèl·lula mor, allibera milions de partícules virals noves que infectaran noves cèl·lules.

En un parell de dies, la infecció provoca que la larva deixi d’alimentar-se i mori. En morir, el seu cos es liqua, alliberant en l’ambient milions de noves partícules infeccioses que poden contaminar a altres larves properes.

Les larves de primer estadi moren amb la ingestió d’una sola partícula viral. Les més desenvolupades, si no moren, mantenen el virus latent en quantitats subletals i ho transmeten a les següents generacions.

Una situació d’estrès que debiliti l’insecte (manca d’aliment, condicions ambientals adverses, contacte amb insecticides etc ..) “desperta” el virus i provoca la mort i les re infeccions
 

Com es fa servir?

Cal que en el moment d’eclosió d’ous les larves neo nates ingereixin el virus ja en les seves primeres ingestes d’aliment perquè el virus de la granulosi sigui el màxim efectiu. En aquest sentit funciona igual que el Bacillus thuringiensis.

Per saber en quin moment tractar, s’indica que el primer tractament ha de ser uns 85-90 graus dia (GD) després de la primera captura per Carpocapsa, 75-80 per Grafolita. Es calcula que en aquest moment s’inicien les eclosions d’ous. És per això que és molt important tenir trampes delta amb feromona sexual per al seguiment de vols ja des del mes de Març.

Com ja vam comentar en l’entrada sobre la descripció de la plaga, a les nostres latituds carpocapsa acostuma a fer 3 generacions, de manera que cal estar atents a les trampes delta per detectar-les i aplicar el càlcul de graus dia en cadascuna d’elles.

Farem una entrada sobre el càlcul de graus dia per tractar el tema. De tota manera, a tall d’exemple podríem dir que en la generació d’Abril, si les temperatures fossin de 20ºC de màxima i 12ºC de mínima estem sumant 6 GD diaris, de manera que en 15 dies haurem sumat els 90 GD perquè comencin les eclosions d’ous.

Però un cop avança la temporada, si la màxima és de 26ºC i la mínima de 18ºC, cada dia ja estem acumulant 12 GD, de manera que en la meitat de temps (7.5 dies) ja tindríem eclosions.

El cicle generacional complet pot durar sobre els 600 GD. En els càlculs d’exemple que hem fet, això significaria que en el primer cas, on sumàvem 6 GD, un cicle complet (adults-aparellaments-posades-larves-pupes-adults) duraria 100 dies.

En canvi en el segon 50 dies, ja que sumem diariament 12 GD. És per això que a les nostres latituds normalment es donen 3 generacions de carpocapsa, mentre que a majors latituds es donen dues o fins i tot una.

I com es dosifica?


La dosificació recomanada és de 50-100ml /ha. Normalment es fan 3 tractaments per generació separats 6-8 dies. En plantacions petites, es pot aproximar la dosificació per litre en 0.06ml-0.125ml/L aigua.

El primer tractament normalment es dóna a la dosi alta. Els següents poden ser a dosis menors, ja que a part del virus que nosaltres introduïm a la finca, ja s’estan donant les reinfeccions entre larves.

Recomanem afegir 10 g/L de sucre al brou que es prepararà amb aigua sense clorar. Si no és possible, deixar unes hores l’aigua en contacte amb l’aire abans de preparar el tractament per intentar evaporar el clor el màxim possible. ja que es un potent biocida.

Es pot barrejar amb Bacillus thuringiensis.

Recordeu que dur aquesta plaga a nivells de dany tolerables s’aconsegueix sent constants i intentant tenir controlades les poblacions de la nostra plantació tots els anys. Amb els mètodes ecològics de control de carpocapsa no la eliminarem al 100%, però la tindrem continguda a nivells tolerables i amb les nostres finques plenes de biodiversitat i lliures de tòxics.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *